Felsefe Akımları

Felsefe Akımları

Felsefe Akımları
Felsefe Akımları

Felsefe Akımları, felsefe tarihini yönlendiren tüm akım ve yönergeler:

Romantizm: 1789 İhtilali’nin ardından ortaya çıkan sihirli soyutluk düşüncesidir. Duygunun ve hayal gücünün, aklın ve mantığın eleştirel çözümleri karşısında üstünlüğünü savunur. Romantiklere göre deha akılda değil, yürektedir.

İdealizm: Tinsel güçlerin evrendeki tüm süreçleri ya da olup bitenleri belirlediğini düşünen felsefe öğretisidir. Var olan her şeyi düşünceye bağlayıp, düşünce dışında nesnel bir gerçekliğin var olmadığını, düşünceden bağımsız bir varlığın ya da maddi gerçekliğin bulunmadığı dile getiren felsefe akımıdır.

Hümanizm: Milli olmayan ve dil, din, ırk, ayrımı gözetmeden insanlığı esas alan, evrensel bir düşüncedir.

Materyalizm: 19. yüzyılda idealizme karşı geliştirilen Materyalizm’de, maddi yaşam belirleyicidir. Materyalizm, metafizik ögeleri tamamen reddeder ve temelin doğa olduğunu doğanın dışında hiçbir şeyin olmadığını savunur.

Realizm: Akılcılık, bilginin doğruluğunun duyum ve deneyimle değil düşüncede ve zihinde temellendirilebileceğini öne süren akımdır.  Bilginin mükemmel örneği olarak matematiği görürler onlar için matematiğin bilgileri hem geçmiş hem de gelecek için geçerlidir. Matematik bilgisi herkes için geçerli olan bilgidir.

Pozitivizm: Olguculuk, teoloji ve metafizik içermeyen sadece fiziksel ve maddi dünyanın gerçeklerine dayanan bilim anlayışı Aguste Comte’nin 19. yüzyıl ortaya attığı düşünce akımıdır.

Pragmatizm: Faydacılık, Amerika ve İngiltere’de ortaya çıkmıştır. Bilginin ölçüsü olarak pratiği temel alır.

Benzer İçerikler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir