Don-Volga Nehirlerini Birleştirme Teşebbüsü

Don-Volga Nehirlerini Birleştirme Teşebbüsü

Ruslar, 1552’de Kazan’ı ve 1556’da da Astrahan’ı (Ejderhan) ele geçirdiler. Bundan sonra Moskova Prensliği’nin başında bulunan Korkunç İvan bir yandan gözünü Karadeniz’e dikmiş bir yandan da Urallara kadar yayılmıştı. Bölgedeki Müslümanlar Rus şiddetine karşı Osmanlı’dan yardım istiyorlardı.

 Artan Rus tehlikesi üzerine Sadrazam Sokullu Mehmet Paşa, Hazar Denizinin kuzeybatısındaki Astrahan’a bir sefer düzenlemeye karar verdi. Bu bölgeyi Ruslardan kurtarıp kuzeyde Don ve Volga nehirlerinin yaklaştığı arazide bir kanal açmayı plânlamaktaydı. Böylelikle Orta Asya Türk devletleri ile yakınlaşma sağlanacak, Rusların Kafkaslara yayılması önlenecek ve İran nüfuzuna da engel olunabilecekti. Ancak Sokullu muhalifleri, bu projenin bir hayali girişim olduğunu, boş yere devleti nihayetsiz masraf ve zarara sokacağını ifade ediyorlardı.

Astrahan seferiyle paralel yürütülmesi planlanan bu harakatın başına Kasım Paşa memur edilmiştir. Ancak kazılacak mesafenin ne kadar uzun olduğu oraya gidilince anlaşılmış ve vazgeçilmiştir.

Benzer İçerikler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir