Danişmendliler

Danişmendliler Beyliği

Danişmendliler, Türk tarihinin önemli beyliklerinden biridir. 11. yüzyılın ortalarında Anadolu’da kurulan Danişmentliler Beyliği, Selçuklu Devleti’nin zayıflamasıyla birlikte güçlenmiştir. Beyliğin merkezi Sivas’tır ve çevresindeki toprakları kapsamaktaydı.

Danişmendliler dönemi, Anadolu’nun Türkleşmesi sürecinde önemli bir yer tutmaktadır. Beyliğin kurucusu olan Danişmen Gazi, Türkmen boylarından olup, Anadolu’ya gelen Türk akınlarının önde gelen komutanlarındandır. Beyliğin kurulmasıyla birlikte, bölgede var olan Bizans ve Ermeni hakimiyetine son veren Danişmendliler, kendilerine bağlı bölgelere Türk kültürünü ve İslamiyet’i yayarak, bölgenin Türkleşmesine katkıda bulunmuşlardır.

Beylik, 12. yüzyılın başlarına kadar varlığını sürdürmüştür. Bu dönemde beylik, Malazgirt Savaşı’nın ardından Anadolu’ya giren Türkmen boyları arasındaki mücadeleler nedeniyle zayıflamış, diğer Türk beylikleriyle mücadele etmek zorunda kalmıştır. Son olarak, Danişmentliler Beyliği, 1176 yılında Kösedağ Savaşı’nda Selçuklu Sultanı II. Kılıçarslan‘a yenilerek sona ermiştir.

Danişmentler Hakkında Kısaca Maddeler

 • Danişmend Gazi
 • Sivas, Malatya, Kayseri
 • İktidardakiler kızlarını Selçukluya vererek devletin gücünü sürdürmüşler.
 • 1100’de Danişmend Gazi’nin Malatya’ya hakim olmuştur.
 • Selçuklu Devleti ile Malatya için mücadelelerini görüyoruz.
 • Antakya prensi Bohemen’in esir almışlar ve fidye karşılığından serbest bırakmışlardır. Bu olayın neticesinde T.Selçuklu ile araları açıldı.
 • Haçlıların ermeni topraklarını işgallerinden sonra ermeniler emir gaziden yardım talep ederler ve ermeni haraç vermeyi kabul ederler.
 • Kurulan beyliklerin en büyüklerinden
 • Türkleşme ve İslamlaşmada önemli yeri var
 • En güçsüz zamanlarında bile etkili
 • Karasioğulları Danışmendlilerin ahfadı
 • Paralarında Hristiyan simgeleri mevcut.

Benzer İçerikler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir