CHP’nin Devletleşmesi

CHP’nin 10-18 Mayıs 1931 Tarihli CHP’nin 3. Kongresinde önemli kararlar alınmıştır.

 • Partinin programı kabul edilmiştir.
 • Güçler birliği ilkesinin devamına karar verilmiş.(Demokrasi için kuvvetler ayrımı ı gerekir dolayısıyla demokratik bir yönetim olduğu söylenemez.)
 • Tek dereceli seçim sistemi kabul edilmiş.(Tek dereceli seçim sistemi ise doğrudan halkın seçmesiydi. Biz de referanduma gidilmesi. İki dereceli seçim sistemi siz adayı seçip adaylarda sizin adınıza karar vermesi.)
 • Kadınlara oy hakkının verildi.
 • Devletçilik ve inkılapçılık eklenerek Altı Ok tamamlanmıştır.
 1. Parti genel sekreteri Recep Peker tarafından programı halka anlatmak için Halk Fıkrası Hatipleri teşkilatı kurulur.
 2. 10 Nisan 1931’de Türk Ocakları, Halkevlerine dönüştürülür.
 3. 10 Ekim 1935’te Mason Derneği bütün mal varlığı Halkevlerine intikal ettirilerek kapatılır.
 4. 10 Mayıs 1935’te Türk Kadınlar Birliği kapatıldı. Kapatılmasının nedeni kadınların solcu bir tavır sergilemeleri CHP’nin içinde kadınlar için ayrı bir kol açılır.
 5. 1940 sonrasında Halk Odaları kuruldu 1932-1950 arasında 478 halkevi 4 bin 322 Halk Odası kurulmuştur.
 6. 9 Mayıs 1935’te 4. Kurultayda Recep Peker Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk parti devleti olduğunu açıklamıştır. Parti ile devlet bütünleşmesi bu kurultayda resmileşiyordu
 7. 18 Haziran 1936’da CHP Genel Başkan vekili İsmet İnönü tarafından genelge yayınlanarak parti, devlet ve hükümetin birleştiğini açıklamıştır. Buna göre içişleri bakanı aynı zamanda CHP genel sekreteri olacak ve valiler CHP il başkanı olacaktır.
 8. CHP’nin 6 oku 13 Şubat 1937’de Anayasaya girmiş böylece partinin genel ilkeleri devletin genel ilkeleri haline gelmiştir.

Benzer İçerikler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir