Ceride-i Resmiye

Ceride-i Resmiye, Osmanlı Devleti’nin resmi gazetesidir. İlk kez 1831 yılında yayınlanmaya başlamıştır ve Osmanlı Devleti’nin sonuna kadar aralıksız olarak yayınlanmıştır.

Ceride-i Resmiye, devlet teşkilatındaki değişiklikler, yeni kanunlar ve yönetmelikler, devlet memurlarıyla ilgili kararlar, yeni vergiler ve harçlar gibi resmi konuların yanı sıra, devlet dairesindeki atamalar ve terfiler gibi konulara da yer vermiştir.

Ceride-i Resmiye’nin yayınlanması, Osmanlı Devleti’nde merkeziyetçi bir yönetim anlayışının benimsenmesiyle bağlantılıdır. Bu sayede, tüm Osmanlı topraklarındaki vatandaşların aynı anda ve aynı bilgilere sahip olması sağlanmıştır.

Takvim-i Vekayi’nin İstanbul’da yayına devam ederken TBMM’nin açılmasından sonra BMM hükümetinin Resmi Gazetesi olarak haftada bir yayınlanmak üzere Ceride-i Resmiye yayın hayatına 1920’de başlamıştır. BMM’nin resmi gazetesi olarak yayınlanan gazete Cumhuriyetin ilanıyla birlikte Kasım 1923’teki 41. Sayısından itibaren Türkiye Cumhuriyeti’nin resmi gazetesi olarak yayın hayatına devam etmiştir.

Resmi Gazete

Ceride-i Resmiye’nin yayınlanması, günümüz Türkiye’sinde de devam etmektedir. Ancak, artık basılı bir gazete olarak değil, internet üzerinden yayınlanmaktadır ve adı “Resmi Gazete” olarak değiştirilmiştir. 1923 tarihinden itibaren resmi gazetenin yayın 1925 yılına kadar hasılalı olarak devam etmiş bu tarihten sonra özellikle 763. Sayısından itibaren Türkiye Cumhuriyeti Resmi Gazete adını almış ve o günden itibaren düzenli olarak yayınlanmıştır.

Benzer İçerikler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir