Canbuladoğlu Ali

Canbuladoğlu ailesi Kilis’ten Halep’e kadar olan bölgeyi bir nesildir idare ediyordu. Amcasını ölümü üzerine Canbuladoğlu Ali bölgenin idaresine geçti. Burada İranlılarla iş birliği yapmaya başladı. Zamanla kendi adına para bastırıp hutbe okuttu ve kendini Suriye Krallığı’nın Prensi ilan etti. Bunun üzerine Kuyucu Murad Paşa görünürde İran fakat gerçekte ise Canbulatoğlu İsyanını bastırmak üzere sefere çıktı. Oruç Ovası’nda vuku bulan savaşta Canbuladoğlu yenildi ve esir alınarak İstanbul’a getirildi. Bundan sonra Temeşvar beylerbeyliğine tayin edildi. Burada bir yıl kaldıktan sonra Belgrad’a kaçtı.  Kuyucu Murad Paşa’nın 1610 yılında girişimiyle öldürüldü. Yağma amacıyla Celalilerin Anadolu’yu baştan sona kat etmeleri karşın, Canbuladoğlu bölgesinde kalmıştır.

Canbuladoğlu isyanının bastırılması ile Celali İsyanları sona ermiş bunu simgelemek üzere 1609 yılında Sultan Ahmed Camii’nin yapımına başlanmıştır

Benzer İçerikler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir