Budin ve Peşte’te Hakimiyet Mücadelesi

Budin ve Peşte’te Hakimiyet Mücadelesi

Damat İbrahim Paşanın vefatından sonra Yemişçi Hasan Paşa sadarete getirilmişti. Hasan paşa iktidar hırsı olan bir sadrazam olarak dikkat çekmektedir. Ancak Sefere çıkmayı Celali İsyanlarını bahane göstererek geciktirdiği görülüyor. Kanije’ye gerekli yardımın gitmemesi ve hatta Belgrad’ın düşmesi bu durumun sonucunu olarak göze çarpmaktadır.

Bosna Beylerbeyi Lala Mehmed Paşa’nın çabaları sonucunda Belgrad yeniden Osmanlı hakimiyetine girmişti. Belgrad’ı kaybeden Avusturyalılar saldırı hazırlıklarına başladı.

Kanije ve Belgrad olayları esnasında Erdel’de karışmıştı. Avusturya hakimiyetine karşı gelmiş bulunan ve sonra Osmanlı Devleti tarafından Erdel Voyvodalığına tayin edilen Mosses Srekely, Yemişci Hasan Paşa’dan Avusturya karşısında yardım istedi. Ancak bu dönemde Arşidük Mathion kumandasındaki ordunun Budin’i muhasara etme ihtimali vardı. Hasan Paşa orduyla birlikte, Budin Beylerbeyi ve kadısının ikazlarına rağmen, stratejik bir hata yaparak Erdel’e yardıma gitti. Sadrazam geri döndüğünde ise Peşte’nin düştüğünü Budin’in ise muhasara altında olduğunu gördü. Harekete geçen Türk ordusu Peşte’yi geri almak için kuşatmaya başladı. Bu sırada Avusturyalılar da Budin kuşatmasını sürmekteydi. Kışın yaklaşması buna bağlı olarak da iki orduda da zahire kıtlığı baş göstermesiyle iki kuşatmadan da bir sonuç elde edilemedi.

1603’e gelindiğinde Yeni serdar Lala Mehmet, Peşte’yi almak için tekrar harekete geçti ancak hatalı sevk ve idaresi yüzünden mağlup oldu.

Benzer İçerikler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir