Kapat

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi ile ilişkili eski ve yeni bilgilerin paylaşıldığı kategoridir. Bu sayfada Türkiye Cumhuriyeti Tarihine ait bilgiler bulabiliriz.

Toplumsal Alanda Yapılan İnkılaplar

Sadece ekonomik ve siyasal alanda yapılan düzenlemelerle toplumun çağdaş toplumlar seviyesine yükselmesi imkânsı...

5 ay önce

Serbest Cumhuriyet Fırkası

Serbest Cumhuriyet Fırkası 12 Ağustos 1930’da Cumhuriyet Halk Fırkasına karşı Fethi Bey önderliğinde kurul...

5 ay önce

Kadro Hareketi

Kadro Hareketi, Atatürk’ün izniyle Kemalizm’i bir sistem haline getirmek ve Türk Devrimine teorik bir çevre oluş...

6 ay önce

Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası

Mecliste bir tarafta köklü değişiklikleri savunan Mustafa Kemal, İsmet Paşa ve Fethi Bey gibi diğer taraftan, de...

7 ay önce

Birinci TBMM

Birinci TBMM, Mustafa Kemal’in uğraşları sonucunda yeni seçilen ve İstanbul’dan gelen mebusların katılımıyla 23 ...

8 ay önce

Hilafetin Kaldırılması

Hilafetin kaldırılması 3 Mart 1924 tarihinde çıkarılan bir yasayla gerçekleşmiştir. Halifelik makamı Yeni Türkiy...

8 ay önce

CHP’nin Devletleşmesi

CHP’nin 10-18 Mayıs 1931 Tarihli CHP’nin 3. Kongresinde önemli kararlar alınmıştır. Partinin programı kabul edil...

8 ay önce

Atatürk ve İnönü Çatışması

Atatürk ve İnönü Çatışması, İnönü 1923’ten 1937 yılına kadar (21 Kasım 1924 – 2 Mart 1925 Fethi Okyar) başbakan ...

8 ay önce

İsmet İnönü’nün Cumhurbaşkanı Olması

İsmet İnönü’nün Cumhurbaşkanı Olması 11 Kasım 1938’de TBMM cumhurbaşkanı seçimi için toplantısında gerçekleşmişt...

8 ay önce

Yeni Türk Devleti’nin İlkeleri: Akılcılık

Kemal düşüncelerinde ve başardığı devrimin temelinde aklı ön planda tutarak aklı ve bilimi yol gösterici olarak ...

10 ay önce

İzmir İktisat Kongresi

17 Şubat ile 4 Mart 1923 tarihleri arasında İzmir’de eski adıyla “Hampursomyan Hanı” yeni adıyla İncirtaş, İncir...

10 ay önce

1961 Anayasası

Demokrat Parti hükümetine yapılan 27 Mayıs hareketiyle ortaya çıkan anayasadır. 1961 Anayasası’nın hazırla...

11 ay önce

Casablanca Konferansı

Roosevelt ve Churchill savaşın gidişatını tartışmak için 14 Ocak 1943’de Casablanca’da bir araya geldiler. Burad...

1 sene önce

Adana Konferansı

Adana Konferansı, 30 Ocak- 1 Şubat 1943 Cumhurbaşkanının özel vagonunda yapıldı. Churchill Türkiye’nin kendi yan...

1 sene önce

Quebec Konferansı

Quebec Konferansı 14-24 Ağustos 1943`de Churchill ve İngiliz Genelkurmayı ile Amerikan Genelkurmayı arasında Que...

1 sene önce

Moskova Konferansı

Moskova Konferansı, ABD, SSCB, İngiltere arasında gerçekleşen konferansa SSCB’nin Türkiye’yi biran önce savaşa s...

1 sene önce

Tahran Konferansı

Tahran Konferansı 1943’ün Aralık ayında Stalin, Churchill, Roosevelt arasında yapılan zirvede Türkiye’nin savaşa...

1 sene önce

Kahire Konferansı

Kahire Konferansı, Kahire’de bir araya gelen Anthony Eden ve Numan Menemencioğlu arasındaki görüşmedir. Eden, SS...

1 sene önce
Milliyetçi Cephe Hükümetleri

Milliyetçi Cephe Hükümetleri

Ecevit ve Demirel’in çabaları sonuçsuz kalınca Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk, 12 Kasım 1974’te Kontenjan Senatörü...

1 sene önce
Nihat Erim Hükümeti

Nihat Erim Hükümeti

Demirel istifa ettikten sonra mevcut sorunların çözümü için öngörülen teknokratlar hükümetinin[1] kurulması için...

1 sene önce