Kapat

Toplumsal Alanda Yapılan İnkılaplar

Sadece ekonomik ve siyasal alanda yapılan düzenlemelerle toplumun çağdaş toplumlar seviyesine yükselmesi imkânsı...

1 sene önce

Serbest Cumhuriyet Fırkası

Serbest Cumhuriyet Fırkası 12 Ağustos 1930’da Cumhuriyet Halk Fırkasına karşı Fethi Bey önderliğinde kurul...

1 sene önce

Kadro Hareketi

Kadro Hareketi, Atatürk’ün izniyle Kemalizm’i bir sistem haline getirmek ve Türk Devrimine teorik bir çevre oluş...

1 sene önce

Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası

Mecliste bir tarafta köklü değişiklikleri savunan Mustafa Kemal, İsmet Paşa ve Fethi Bey gibi diğer taraftan, de...

1 sene önce

Birinci TBMM

Birinci TBMM, Mustafa Kemal’in uğraşları sonucunda yeni seçilen ve İstanbul’dan gelen mebusların katılımıyla 23 ...

1 sene önce

Hilafetin Kaldırılması

Hilafetin kaldırılması 3 Mart 1924 tarihinde çıkarılan bir yasayla gerçekleşmiştir. Halifelik makamı Yeni Türkiy...

1 sene önce

CHP’nin Devletleşmesi

CHP’nin 10-18 Mayıs 1931 Tarihli CHP’nin 3. Kongresinde önemli kararlar alınmıştır. Partinin programı kabul edil...

1 sene önce

Atatürk ve İnönü Çatışması

Atatürk ve İnönü Çatışması, İnönü 1923’ten 1937 yılına kadar (21 Kasım 1924 – 2 Mart 1925 Fethi Okyar) başbakan ...

1 sene önce

İsmet İnönü’nün Cumhurbaşkanı Olması

İsmet İnönü’nün Cumhurbaşkanı Olması 11 Kasım 1938’de TBMM cumhurbaşkanı seçimi için toplantısında gerçekleşmişt...

1 sene önce

Yeni Türk Devleti’nin İlkeleri: Akılcılık

Mustafa Kemal düşüncelerinde ve başardığı devrimin temelinde aklı ön planda tutarak aklı ve bilimi yol gösterici...

2 sene önce

İzmir İktisat Kongresi

İzmir İktisat Kongresi 17 Şubat ile 4 Mart 1923 tarihleri arasında İzmir’de eski adıyla “Hampursomyan Hanı” yeni...

2 sene önce

1961 Anayasası

Demokrat Parti hükümetine yapılan 27 Mayıs hareketiyle ortaya çıkan anayasadır. 1961 Anayasası’nın hazırla...

2 sene önce

Casablanca Konferansı

Roosevelt ve Churchill savaşın gidişatını tartışmak için 14 Ocak 1943’de Casablanca’da bir araya geldiler. Burad...

2 sene önce

Adana Konferansı

Adana Konferansı, 30 Ocak- 1 Şubat 1943 Cumhurbaşkanının özel vagonunda yapıldı. Churchill Türkiye’nin kendi yan...

2 sene önce

Quebec Konferansı

Quebec Konferansı 14-24 Ağustos 1943`de Churchill ve İngiliz Genelkurmayı ile Amerikan Genelkurmayı arasında Que...

2 sene önce

Moskova Konferansı

Moskova Konferansı, ABD, SSCB, İngiltere arasında gerçekleşen konferansa SSCB’nin Türkiye’yi biran önce savaşa s...

2 sene önce

Tahran Konferansı

Tahran Konferansı 1943’ün Aralık ayında Stalin, Churchill, Roosevelt arasında yapılan zirvede Türkiye’nin savaşa...

2 sene önce

Kahire Konferansı

Kahire Konferansı, Kahire’de bir araya gelen Anthony Eden ve Numan Menemencioğlu arasındaki görüşmedir. Eden, SS...

2 sene önce