Kapat

Türk Tarihi

Türk Tarihi ve Türk Tarihine ilişkin eski ve yeni bilgilerin paylaşıldığı kategoridir. Bu sayfada Türk Tarihine ait bilgiler bulabiliriz.

Bozkurt-Lotus Davası

    1926 yılında Midilli açıklarında meydana gelen bir deniz kazası Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk uluslarara...

3 hafta önce

İlk Türk Devletlerinde Toplum Yapısı

İlk Türk devletlerinde toplum yapısına ilişkin ilk bilgiler Orhun Yazıtları’nda bulunmaktadır. Buna göre h...

2 ay önce

İkinci Kılıç Arslan İzz Al-Din (?-1192)

Sultan Mesut’un en büyük oğlu, veliahdı ve aynı zamanda Elbistan meliki. Sultan Mesut 1155 yılına gelindiğinde r...

1 sene önce

Kılıç Arslan

Kılıç Arslan, Süleyman-Şah’ın büyük oğludur. Ebu’l Farac Süleyman-Şah’ın Antakya seferine çıkmadan önce Kılıç Ar...

1 sene önce

I. Gıyaseddin Keyhüsrev(?-1211)

        İkinci Kılıç Arslan’ın en küçük oğludur. Bazı kaynaklarda annesinin Hıristiyan olduğunu yazar. Babası An...

1 sene önce

I. Alaaddin Keykubad (?-1237)

   Alaaddin Keykubad, Anadolu Selçuklu hükümdarı Gıyas Al-Din Kayhusrav’in oğlu, İzz Al-Din Kaykavus’un ka...

1 sene önce