Kapat

Bozkurt-Lotus Davası

    1926 yılında Midilli açıklarında meydana gelen bir deniz kazası Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk uluslarara...

1 sene önce

İlk Türk Devletlerinde Toplum Yapısı

İlk Türk devletlerinde toplum yapısına ilişkin ilk bilgiler Orhun Yazıtları’nda bulunmaktadır. Buna göre h...

1 sene önce

İkinci Kılıç Arslan İzz Al-Din (?-1192)

2. Kılıç Arslan (İzz Al-Din) Sultan Mesut’un en büyük oğlu, veliahdı ve aynı zamanda Elbistan meliki. Sultan Mes...

2 sene önce

Kılıç Arslan

Sultan Kılıç Arslan’ın Tahta Geçişi Kılıç Arslan Süleyman-Şah’ın büyük oğludur. Ebu’l Farac Süleyman-Şah’ı...

2 sene önce

I. Gıyaseddin Keyhüsrev(?-1211)

I. Gıyaseddin Keyhüsrev, II. Kılıç Arslan’ın en küçük oğludur. Bazı kaynaklarda annesinin Hristiyan olduğunu yaz...

2 sene önce

I. Alaaddin Keykubad (?-1237)

Alaaddin Keykubad, Anadolu Selçuklu hükümdarı Gıyas Al-Din Kayhusrav’in oğlu, İzz Al-Din Kaykavus’un karde...

2 sene önce