Kapat

Bozkurt-Lotus Davası

    1926 yılında Midilli açıklarında meydana gelen bir deniz kazası Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk uluslarara...

11 ay önce

İlk Türk Devletlerinde Toplum Yapısı

İlk Türk devletlerinde toplum yapısına ilişkin ilk bilgiler Orhun Yazıtları’nda bulunmaktadır. Buna göre h...

12 ay önce

İkinci Kılıç Arslan İzz Al-Din (?-1192)

2. Kılıç Arslan (İzz Al-Din) Sultan Mesut’un en büyük oğlu, veliahdı ve aynı zamanda Elbistan meliki. Sultan Mes...

2 sene önce

Kılıç Arslan

Sultan Kılıç Arslan’ın Tahta Geçişi Kılıç Arslan Süleyman-Şah’ın büyük oğludur. Ebu’l Farac Süleyman-Şah’ı...

2 sene önce

I. Gıyaseddin Keyhüsrev(?-1211)

I. Gıyaseddin Keyhüsrev, II. Kılıç Arslan’ın en küçük oğludur. Bazı kaynaklarda annesinin Hristiyan olduğunu yaz...

2 sene önce

I. Alaaddin Keykubad (?-1237)

Alaaddin Keykubad, Anadolu Selçuklu hükümdarı Gıyas Al-Din Kayhusrav’in oğlu, İzz Al-Din Kaykavus’un karde...

2 sene önce