Kapat

Milli Mücadele Karşıtı İsyanlar

Milli Mücadele Karşıtı İsyanlar İngiltere destekli olmakla, Saltanat ve Hilafet makamının tehlikede olduğu görüş...

1 sene önce

İstanbul’un İşgali

İstanbul’un İşgali 16 Mart 1920 tarihinde başta İngilizler olmak üzere İtilaf ordularının İstanbul’a girme...

1 sene önce

Kozan Müdafaa-i Hukuku Cemiyeti

Kozan Müdafaa-i Hukuku Cemiyeti, 7 Mart 1919’da Kozan’ın işgali ile kurulan müdafaa cemiyeti. 30 Eki...

2 sene önce

Kilikya Cemiyeti

Kilikya Cemiyeti Kilikya Cemiyeti, Adana ve çevresinin Fransızlara verileceği söylentisi üzerine Adana’nın ileri...

2 sene önce

Başkomutanlık Meydan Muharebesi

Başkomutanlık Meydan Muharebesi’ne giden sürece bakmak gerekirse; Sakarya Zaferinden sonra Yunanlılar zor ...

2 sene önce

Tekalifi Milliye Emirleri

Mustafa Kemal, Başkomutanlık Kanunu ile meclisin bütün yetkilerini alarak, devlet işlerinde tek başına ve çabuk ...

2 sene önce

İkinci İnönü Savaşı

İkinci İnönü Savaşı 23-31 Mart 1921 tarihleri arasında Türk ordusuyla Yunan ordusu arasında cereyan eden savaş. ...

2 sene önce

Londra Konferansı

Londra Konferansı, 27 Şubat 1921’den 12 Mart 1921 tarihleri arasında İtilaf devletleriyle, TBMM arasında gerçekl...

2 sene önce

Birinci İnönü Savaşı

Birinci İnönü Savaşı, 6 Ocak 1921 tarihinde iki taraftan saldırıya geçen Yunan ordularıyla İnönü mevzilerinde sa...

2 sene önce

Kars Anlaşması

Kars Anlaşması, Sovyet Rusya öncülüğünde Türkiye, Azerbaycan. Ermenistan, Gürcistan arasında 13 Ekim 1921’...

2 sene önce

Moskova Anlaşması

Rusya iç karışıklıkların da etkisiyle olası dış müdahaleleri durdurmak için sınır komşularıyla ikili anlaşmalar ...

2 sene önce

Türk-Afgan Dostluk Antlaşması (1 Mart 1921)

Türk-Afgan Dostluk Antlaşması  1 Mart 1921 tarihinde Moskova’da bulunan Afganistan temsilcileri ve Türk temsilci...

2 sene önce

Gümrü Antlaşması

Kars’ı kaybeden Ermeniler direnmenin fayda sağlamayacağını düşünerek barış istediler. Rusya arabuluculuk yapması...

2 sene önce

Teşkilatı Esasiye Kanunu

TBMM açıldıktan sonra hem hükümetin hem de meclisin çalışmalarını düzenleyecek bir anayasa ihtiyaç duyuldu. Bu b...

2 sene önce

İstiklal Mahkemeleri

İstiklal Mahkemeleri, çıkan isyanları bastırmak, asker kaçaklarına engel olmak ve ülkede emniyet ve güvenliği sa...

2 sene önce

Hıyaneti Vataniye Kanunu

Hıyaneti Vataniye Kanunu, TBMM’nin otoritesi üzerindeki tartışmaları ortadan kaldırmak ve düşmanla işbirliği içi...

2 sene önce
Sevr Antlaşması

Sevr Antlaşması

Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra mağlup devletlerle antlaşmalar imzalanmıştı ancak Osmanlı Devleti ile her hangi ...

2 sene önce

San Remo Konferansı (1920)

San Remo Konferansı, Birinci Dünya Savaşından sonra, ’de, İtalya’nın San Remo şehrinde düzenlenen konferan...

2 sene önce