Kapat

Milli Mücadele Karşıtı İsyanlar

Milli Mücadele Karşıtı İsyanlar İngiltere destekli olmakla, Saltanat ve Hilafet makamının tehlikede olduğu görüş...

10 ay önce

İstanbul’un İşgali

İstanbul’un İşgali 16 Mart 1920 tarihinde başta İngilizler olmak üzere İtilaf ordularının İstanbul’a girme...

12 ay önce

Kozan Müdafaa-i Hukuku Cemiyeti

Kozan Müdafaa-i Hukuku Cemiyeti, 7 Mart 1919’da Kozan’ın işgali ile kurulan müdafaa cemiyeti. 30 Eki...

1 sene önce

Kilikya Cemiyeti

Kilikya Cemiyeti Kilikya Cemiyeti, Adana ve çevresinin Fransızlara verileceği söylentisi üzerine Adana’nın ileri...

1 sene önce

Başkomutanlık Meydan Muharebesi

Başkomutanlık Meydan Muharebesi’ne giden sürece bakmak gerekirse; Sakarya Zaferinden sonra Yunanlılar zor ...

2 sene önce

Tekalifi Milliye Emirleri

Mustafa Kemal, Başkomutanlık Kanunu ile meclisin bütün yetkilerini alarak, devlet işlerinde tek başına ve çabuk ...

2 sene önce

İkinci İnönü Savaşı

İkinci İnönü Savaşı 23-31 Mart 1921 tarihleri arasında Türk ordusuyla Yunan ordusu arasında cereyan eden savaş. ...

2 sene önce

Londra Konferansı

Londra Konferansı, 27 Şubat 1921’den 12 Mart 1921 tarihleri arasında İtilaf devletleriyle, TBMM arasında gerçekl...

2 sene önce

Birinci İnönü Savaşı

Birinci İnönü Savaşı, 6 Ocak 1921 tarihinde iki taraftan saldırıya geçen Yunan ordularıyla İnönü mevzilerinde sa...

2 sene önce

Kars Anlaşması

Kars Anlaşması, Sovyet Rusya öncülüğünde Türkiye, Azerbaycan. Ermenistan, Gürcistan arasında 13 Ekim 1921’...

2 sene önce

Moskova Anlaşması

Rusya iç karışıklıkların da etkisiyle olası dış müdahaleleri durdurmak için sınır komşularıyla ikili anlaşmalar ...

2 sene önce

Türk-Afgan Dostluk Antlaşması (1 Mart 1921)

Türk-Afgan Dostluk Antlaşması  1 Mart 1921 tarihinde Moskova’da bulunan Afganistan temsilcileri ve Türk temsilci...

2 sene önce

Gümrü Antlaşması

Kars’ı kaybeden Ermeniler direnmenin fayda sağlamayacağını düşünerek barış istediler. Rusya arabuluculuk yapması...

2 sene önce

Teşkilatı Esasiye Kanunu

TBMM açıldıktan sonra hem hükümetin hem de meclisin çalışmalarını düzenleyecek bir anayasa ihtiyaç duyuldu. Bu b...

2 sene önce

İstiklal Mahkemeleri

İstiklal Mahkemeleri, çıkan isyanları bastırmak, asker kaçaklarına engel olmak ve ülkede emniyet ve güvenliği sa...

2 sene önce

Hıyaneti Vataniye Kanunu

Hıyaneti Vataniye Kanunu, TBMM’nin otoritesi üzerindeki tartışmaları ortadan kaldırmak ve düşmanla işbirliği içi...

2 sene önce
Sevr Antlaşması

Sevr Antlaşması

Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra mağlup devletlerle antlaşmalar imzalanmıştı ancak Osmanlı Devleti ile her hangi ...

2 sene önce

San Remo Konferansı (1920)

San Remo Konferansı, Birinci Dünya Savaşından sonra, ’de, İtalya’nın San Remo şehrinde düzenlenen konferan...

2 sene önce