Kapat

Hudeybiye Anlaşması (628)

Hz. Muhammed rüyasında Mekke’yi ziyaret ettiğini görüyor ve kitleler ile şehrin önüne gidiyor. Hz. Osman M...

1 sene önce

Zenci İsyanı (Zenci Ayaklanması) (M.S 869-883)

Zenci İsyanı, Zenc İsyanı ya da Zenci Ayaklanması olarak da bilinir. 869 yılında Doğu Afrika zorla yakalanarak g...

1 sene önce

Muaviye Bin Ebu Sufyan

Suriye valisi olan Yezidin kardeşi ve emrinde çalışan bir asker idi. Başarıları sayesinde karde şi Yezidin veba ...

2 sene önce
Akdeniz Dünyasında İslamiyet’in Yayılması (7 ve 9.yy.)

Akdeniz Dünyasında İslamiyet’in Yayılması (7 ve 9.yy.)

Araplarda 3 farklı bölge var. Bu 3 ayrı dünyanın kendi etraflarında farklı kültür oluşturduklarını söyleyebiliri...

2 sene önce
Ashab-ı Suffa

Ashab-ı Suffa

Ashab-ı Suffa Medine’de ailesi olmayan; ticaret, sanat, ziraat ve başka bir mesleği olmayan, İslam’ı...

2 sene önce

Karmatiler

Karmatiler sanılanın aksine bir mezhep veya mezhep kolu değildir. Bir hareketin adıdır. İslamın özünü savun...

2 sene önce