Kapat

Hudeybiye Anlaşması (628)

Hz. Muhammed rüyasında Mekke’yi ziyaret ettiğini görüyor ve kitleler ile şehrin önüne gidiyor. Hz. Osman M...

10 ay önce

Zenci İsyanı (Zenci Ayaklanması) (M.S 869-883)

Zenci İsyanı, Zenc İsyanı ya da Zenci Ayaklanması olarak da bilinir. 869 yılında Doğu Afrika zorla yakalanarak g...

11 ay önce

Muaviye Bin Ebu Sufyan

Suriye valisi olan Yezidin kardeşi ve emrinde çalışan bir asker idi. Başarıları sayesinde karde şi Yezidin veba ...

2 sene önce
Akdeniz Dünyasında İslamiyet’in Yayılması (7 ve 9.yy.)

Akdeniz Dünyasında İslamiyet’in Yayılması (7 ve 9.yy.)

Araplarda 3 farklı bölge var. Bu 3 ayrı dünyanın kendi etraflarında farklı kültür oluşturduklarını söyleyebiliri...

2 sene önce

Ashab-ı Suffa

Ashab-ı Suffa Medine’de ailesi olmayan; ticaret, sanat, ziraat ve başka bir mesleği olmayan, İslam’ı...

2 sene önce

Karmatiler

Karmatiler sanılanın aksine bir mezhep veya mezhep kolu değildir. Bir hareketin adıdır. İslamın özünü savunup  İ...

2 sene önce