Kapat

Savaşlar

Birinci Dünya Savaşı 20. yüzyılın en büyük savaşı olarak tarihte yerini almıştır. 1914-1918 yılları arasında yaşanan bu savaş hakkında içeriklerin paylaşıldığı sayfa.

Çanakkale Savaşı

Çanakkale Savaşı Emperyalizme karşı kazanılan büyük bir zafer, Çanakkale Savaşı, Birinci Dünya Savaşı sırasında ...

11 ay önce

Etniki Eterya Cemiyeti

Etniki Eterya (Milli Ortaklık) Cemiyeti, 16 Ocak 1814 Tarihinde temelleri atıldı. Türkiye içinde ve dışında yaşa...

2 sene önce

Paris Barış Konferansı (18 Ocak 1919)

Birinci Dünya Savaşı’nın galipleri, savaş sonra  yapılacak olan düzenlemeler ve mağluplara uygulanacak ant...

2 sene önce

Mondros Antlaşması (Mütarekesi)

Mondros Antlaşması, Osmanlı ve İtilaf devletleri arasındaki savaşı sonra erdiren ateşkes antlaşması 30 Ekim 1918...

2 sene önce