Kapat

Çanakkale Savaşı

Çanakkale Savaşı Emperyalizme karşı kazanılan büyük bir zafer, Çanakkale Savaşı, Birinci Dünya Savaşı sırasında ...

2 sene önce

Paris Barış Konferansı (18 Ocak 1919)

Birinci Dünya Savaşı’nın galipleri, savaş sonra  yapılacak olan düzenlemeler ve mağluplara uygulanacak ant...

2 sene önce

Mondros Antlaşması (30 Ekim 1918)

Mondros Antlaşması, 30 Ekim 1918 ‘de Osmanlı Devleti ile İtilaf Devletleri arasındaki savaşı durduran ateş...

2 sene önce