Kapat

Çanakkale Savaşı

Çanakkale Savaşı Emperyalizme karşı kazanılan büyük bir zafer, Çanakkale Savaşı, Birinci Dünya Savaşı sırasında ...

1 sene önce

Etniki Eterya Cemiyeti

Etniki Eterya (Milli Ortaklık) Cemiyeti, 16 Ocak 1814 Tarihinde temelleri atıldı. Türkiye içinde ve dışında yaşa...

2 sene önce

Paris Barış Konferansı (18 Ocak 1919)

Birinci Dünya Savaşı’nın galipleri, savaş sonra  yapılacak olan düzenlemeler ve mağluplara uygulanacak ant...

2 sene önce

Mondros Antlaşması (Mütarekesi)

Mondros Antlaşması, Osmanlı ve İtilaf devletleri arasındaki savaşı sonra erdiren ateşkes antlaşması 30 Ekim 1918...

2 sene önce