Kapat

Bir Döneme İsmini Veren Kadın: I. Elizabeth

I. Elizabeth, İngiltere tahtında 44 yıl boyunca istikrar ve refah içinde uzun bir iktidar dönemi geçirdi. “...

4 ay önce

Uğruna Bir Ülkenin Dini Değiştirilen Kadın: Anne Boleyn

  Anne Boleyn, İngiltere Kralı VIII. Henry’nin ikinci karısı, 1530’lu yıllarda İngiltere Kraliçesi olarak hüküm ...

4 ay önce

Bebek Kraliçeden Korkunç Bir İnfaza: İskoç Kraliçesi Mary Stuart

        Kaderi üç Avrupa ülkesinin kaderine ve onların monarşilerinin geleceğine bağlıydı. İ...

4 ay önce

Avrupa Mucizesi

Nasıl oldu da Avrupa dünya meselelerinde lider konuma geldi? Bu soru bilim adamlarını ve başka gözlemcileri yüzy...

1 sene önce

Roma İmparatorluğu

Romanlılar yaklaşık olarak MÖ 753’de İtalya’nın batı bölgesi olan Latium’da yaşayan çiftçiler olarak ortaya çıkt...

1 sene önce

Reformasyon

Reformasyon, 15. ve 16. yüzyıllarda Avrupa insanının din alanındaki düşüncelerinde ortaya çıkan, Rönesans’tan ay...

1 sene önce

Ronesans

Yeniden Doğuş anlamına gelen Rönesans, Eski Roma ve Grek başarılarının yeniden canlandırılma sürecini anlatır.  ...

1 sene önce

Coğrafi Keşifler

Okyanus sularına uygun gemilerin yapılmaya başlanması ve pusulanın Avrupalı denizciler tarafından kullanılması c...

1 sene önce

Fransız İhtilali

Büyük Fransız Devrimi, (Fransız İhtilali)  18. yüzyılın en önemli olaylarının başında gelir ve siyasi bakımdan b...

1 sene önce

Habsburglar

Habsburg ailesi topraklarını evlilik ve veraset yoluyla genişletmede öyle başarılı oldu ki o dönemde Avrupa halk...

1 sene önce

Sanayi Devrimi

İlk olarak İngiltere’de meydana gelen Sanayi Devrimi, daha kısa sürede daha az enerji harcayarak daha fazl...

1 sene önce

İspanya Veraset Savaşları (1703-1713) ve Utrecht Antlaşması (1713)

Büyük bir miras bırakacak olan İspanyol Kralı II.Charles’ın ölmesi Avrupa’da savaşların fitilini ateşlemiştir.  ...

1 sene önce

Vestfalya Antlaşması 1648

Kesin bir çözüm getirmeyen 1555 tarihli Augsburg Barışı, her devlete vatandaşlarının dinini belirleme yetkisini ...

1 sene önce

Viyana Kongresi

Viyana Kongresi Napolyon’un Avrupa’da bozduğu dengeleri düzeltmek amacıyla 1814’te başlayan ve 1816&#...

2 sene önce

Hitler ve Nazi Tankları

 Hitler ve Nazi Tankları I. Dünya savaşı başladığında Adolf Hitler gönüllü olarak Alman ordusuna katılmıstı,ceph...

2 sene önce

Aydınlanma Dönemi

18. yüzyıl Aydınlanma Dönemi olarak kabul edilir. İnsan, kendi aklıyla yapmış olduğu gözlemlerle ve denemelerle ...

2 sene önce

Karolenj İmparatorluğu

Cermen kökenli, Karolenj hanedanının kurduğu bir imparatorluk. Charles Martel ve 3. Pepin, Araplara ve Avrupa iç...

2 sene önce
Macarlar

Macarlar

 Bazı kaynaklar onların Türk olduklarını söylese de Macarlar Türk değildir. Ana yurtları henüz kesin olarak beli...

2 sene önce