Kapat

Bir Döneme İsmini Veren Kadın: I. Elizabeth

I. Elizabeth, İngiltere tahtında 44 yıl boyunca istikrar ve refah içinde uzun bir iktidar dönemi geçirdi. “...

2 ay önce

Uğruna Bir Ülkenin Dini Değiştirilen Kadın: Anne Boleyn

  Anne Boleyn, İngiltere Kralı VIII. Henry’nin ikinci karısı, 1530’lu yıllarda İngiltere Kraliçesi olarak hüküm ...

3 ay önce

Bebek Kraliçeden Korkunç Bir İnfaza: İskoç Kraliçesi Mary Stuart

        Kaderi üç Avrupa ülkesinin kaderine ve onların monarşilerinin geleceğine bağlıydı. İ...

3 ay önce

Avrupa Mucizesi

Nasıl oldu da Avrupa dünya meselelerinde lider konuma geldi? Bu soru bilim adamlarını ve başka gözlemcileri yüzy...

12 ay önce

Roma İmparatorluğu

Romanlılar yaklaşık olarak MÖ 753’de İtalya’nın batı bölgesi olan Latium’da yaşayan çiftçiler olarak ortaya çıkt...

1 sene önce

Reformasyon

Reformasyon, 15. ve 16. yüzyıllarda Avrupa insanının din alanındaki düşüncelerinde ortaya çıkan, Rönesans’tan ay...

1 sene önce

Ronesans

Yeniden Doğuş anlamına gelen Rönesans, Eski Roma ve Grek başarılarının yeniden canlandırılma sürecini anlatır.  ...

1 sene önce

Coğrafi Keşifler

Okyanus sularına uygun gemilerin yapılmaya başlanması ve pusulanın Avrupalı denizciler tarafından kullanılması c...

1 sene önce

Fransız İhtilali

Büyük Fransız Devrimi, (Fransız İhtilali)  18. yüzyılın en önemli olaylarının başında gelir ve siyasi bakımdan b...

1 sene önce

Habsburglar

Habsburg ailesi topraklarını evlilik ve veraset yoluyla genişletmede öyle başarılı oldu ki o dönemde Avrupa halk...

1 sene önce

Sanayi Devrimi

İlk olarak İngiltere’de meydana gelen Sanayi Devrimi, daha kısa sürede daha az enerji harcayarak daha fazl...

1 sene önce

İspanya Veraset Savaşları (1703-1713) ve Utrecht Antlaşması (1713)

Büyük bir miras bırakacak olan İspanyol Kralı II.Charles’ın ölmesi Avrupa’da savaşların fitilini ateşlemiştir.  ...

1 sene önce

Vestfalya Antlaşması 1648

Kesin bir çözüm getirmeyen 1555 tarihli Augsburg Barışı, her devlete vatandaşlarının dinini belirleme yetkisini ...

1 sene önce

Viyana Kongresi

Viyana Kongresi Napolyon’un Avrupa’da bozduğu dengeleri düzeltmek amacıyla 1814’te başlayan ve 1816&#...

2 sene önce

Hitler ve Nazi Tankları

 Hitler ve Nazi Tankları I. Dünya savaşı başladığında Adolf Hitler gönüllü olarak Alman ordusuna katılmıstı,ceph...

2 sene önce

Aydınlanma Dönemi

18. yüzyıl Aydınlanma Dönemi olarak kabul edilir. İnsan, kendi aklıyla yapmış olduğu gözlemlerle ve denemelerle ...

2 sene önce

Karolenj İmparatorluğu

Cermen kökenli, Karolenj hanedanının kurduğu bir imparatorluk. Charles Martel ve 3. Pepin, Araplara ve Avrupa iç...

2 sene önce
Macarlar

Macarlar

 Bazı kaynaklar onların Türk olduklarını söylese de Macarlar Türk değildir. Ana yurtları henüz kesin olarak beli...

2 sene önce