Kapat

Küçük Kaynarca Antlaşması (1774)

Ruslara karşı daha fazla mücadele etmenin faydasızlığı anlaşılınca 21 Temmuz 1774’de Küçük Kaynarca Antlaşması i...

Osmanlı Tarihi
7 ay önce

Dünyada ve Osmanlı Devleti’nde Demiryolları

Demiryolu Ulaşım sistemlerindeki gelişmeler, sanayi ile ilgili gelişmelere paralel olarak 19. Yüzyıl başlarından...

Osmanlı Tarihi
7 ay önce

Ziştovi Antlaşması ve Yaş Antlaşması

Ziştovi Antlaşması Sultan III. Selim tahta geçtiğinde Kırım’ı kurtarmak için başlayan Osmanlı-Rus, Avusturya sav...

Osmanlı Tarihi
7 ay önce

Kabakçı Mustafa Paşa İsyanı

Sultan Selim’in getirdiği yeniliklerden memnun olamayan bazı devlet adamları yeniçeri ağalarını kullanarak Nizam...

Osmanlı Tarihi
7 ay önce

Nizam-ı Cedid

İlk kez Nizam-ı Cedid kavramı, Viyana’ya elçi olarak gönderilen Ebubekir Ratip Efendi’nin padişaha sunduğu arz y...

Osmanlı Tarihi
7 ay önce

Osmanlı Devleti’nde İktisadi Anlayış

Osmanlı Devleti’nde iktisadi anlayış, Türk gelenekleri ve İslam kültürü temelinde yatmaktadır. Eski Türk devlet ...

Osmanlı Tarihi
8 ay önce

Karesioğulları’nın Osmanlı Hakimiyetine Geçişi

Karesi Beyi Yahşi Bey’in ölümünden sonra beylikte iç karışıklıklar meydana geldi. Demirhan Bey’in idaresinden me...

Osmanlı Tarihi
8 ay önce

Pelakanon (Eskihisar) Savaşı (1329)

Pelakanon (Eskihisar) Savaşı Osmanlı Devleti ile Bizans arasında 1329 yılında gerçekleşen savaş. Bizans imparato...

Osmanlı Tarihi
8 ay önce

Siyasette Meşrutiyet Aracı Olarak Rüyalar

Antik toplumlardan itibaren hemen her devirde rüyalar etkili bir meşrulaştırma aracı olarak görülür. Ateş ve ağa...

Osmanlı Tarihi
8 ay önce

Sultan Abdülmecit Dönemi (1839-1861)

II.Mahmut’un oğlu Abdülmecit, Avrupalı bir prens gibi yetiştirilmiş ve iyi derecede Fransızca bilen bir şehzadey...

Osmanlı Tarihi
8 ay önce

Osmanlı Devleti’nde Kapitülasyon ve Vakıfların Yeri

Osmanlı Devleti’ndeki kapitülasyon algısı yanlış anlaşılmıştır. Fransızlardan önce bu ticari imtiyazlar Venedik ...

Osmanlı Tarihi
8 ay önce

Osmanlı Devleti’nde Bayram

Osmanlı İmparatorluğunda bayramlar bazı törenlerle kutlanırdı. 3 günlük Ramazan Bayramına Iyd-i Said-i Fıtr, 4 g...

Osmanlı Tarihi
8 ay önce

Fikir Akımları

Osmanlı Devleti’nin Son Döneminde Görülen Fikir Akımları Batıcılık 1899’da İdarei cumhuriyet. Şehzadelere ...

Osmanlı Tarihi
8 ay önce

Londra Protokolü

İstanbul Konferansı’ndan bir sonuç alınamayınca Rusya yeni girişimlerde bulundu. 1877’de Avusturya ile Rusya bir...

Osmanlı Tarihi
9 ay önce

Bulgar İsyanı (1876)

Bulgarlar arasında Osmanlı Devleti’nden ayrılmak fikri 19. yüzyıl başlarında başlamıştı. 19. yüzyıl ortalarından...

Osmanlı Tarihi
9 ay önce

Hersek İsyanı

Hersek İsyanı görünüşte Hristiyanlardan bazılarının vergi vermemek için başlattıkları bir isyandır. İsyan kısa s...

Osmanlı Tarihi
9 ay önce

Karadağ İsyanı

18. yüzyıla gelindiğinde Karadağ üstündeki Rus etkisi artmıştı. Rusya’ya güvenen Karadağ Rusların teşvikiy...

Osmanlı Tarihi
9 ay önce

Maarifperver Padişah: Sultan II. Abdülhamit

Kravat Takan İlk Padişah Osmanlı Devleti’nin 34. Padişahı, 113. İslam halifesi Sultan II. Abdülhamid 21 Ey...

Osmanlı Tarihi
9 ay önce

Osmanlı Devleti Bahriye Teşkilatı

Osmanlı Devleti Deniz Teşkilatı Denizlerde Teşkilatlanma Başlıyor Osmanlı Devleti Bahriye Teşkilatı, kuruluş iti...

Osmanlı Tarihi
9 ay önce

Osmanlı’da Vakıflar

Osmanlı’da Vakıfların İşlevi Osmanlı’da Vakıflar çok mühüm bir işlev görürlerdi. Vakıf sistemi Osmanlı’dan önce ...

Osmanlı Tarihi
9 ay önce

Osmanlı Geri Hizmet Teşkilatı

Osmanlı Geri Hizmet Sistemi Osmanlı Devleti‘nin, teşkilat yapısı Avrupa’dan daha üstün, oldukça başarılı ve niza...

Osmanlı Tarihi
10 ay önce

Osmanlı Devleti’nde Vergiler

Osmanlı Devleti’nde vergiler  olağan ve olağanüstü vergiler olarak ayrılıyor. Olağan Vergiler Olağan Vergi...

Osmanlı Tarihi
10 ay önce

Tımar Sistemi

Tımar sistemine göre devlete sağlanan bir hizmet karşılığında, kişilere yıllık geliri 3.000-20.000 akçe arasında...

Osmanlı Tarihi
10 ay önce

Osmanlı Toprak Sistemi

Klasik Dönemde Osmanlı toprak sistemi; miri, vakıf ve mülk olmak üzere üçe ayrılırdı. Miri Arazi Osmanlı Devleti...

Osmanlı Tarihi
10 ay önce

Kutsal Yerler Savaşı

Hristiyanlar tarafından Kudüs ve çevresi kutsal sayılmaktaydı. Buralara hizmet etmek onlar için bir şerefti. Bu ...

Osmanlı Tarihi
10 ay önce

Süveyş Kanalı’nın Açılması

Süveyş kanalının Romalılar hatta daha eski dönemlerde var olduğu fakat sonraları dolarak kapandığı bazı kayıtlar...

Osmanlı Tarihi
10 ay önce
Cidde Olayları

Cidde Olayları (1858)

Cidde Olayları, Tanzimat Fermanı’na karşı Suriye’de yaşanan olaylar Cidde Olayları, Tanzimat ve Isla...

Osmanlı Tarihi
10 ay önce

Romanya’nın Kuruluşu

Romanya’nın Kuruluşu, 1856 Paris Antlaşması ile birlikte Eflak ve Boğdan’ın Osmanlı Devleti ile olan bağı sadece...

Osmanlı Tarihi
10 ay önce

Paris Barış Antlaşması (30 Mart 1856)

Kırım Savaşı’nı sonuçlandırmak için toplanan Paris Kongresi müttefik devletlerin katılımı ile çalışmalarına başl...

Osmanlı Tarihi
10 ay önce

Tanzimat Fermanı

Osmanlı Devleti karşısında cesaret alan Mısır valisi, Sultan ile anlaşmaya yanaşmadı. Sultan Abdülmecid Han, dev...

Osmanlı Tarihi
10 ay önce

Girit İsyanı

Fethedildiği günden itibaren inanç ve dillerini serbestçe kullanan Girit halkı Osmanlı Devleti’nin zayıflaması, ...

Osmanlı Tarihi
11 ay önce

Medrese Teşkilatı

Medreselerde müderrisin merkezde olduğu bir sistem hakimdi. Dersler aşağı medreselerde özet, yüksek medreselerde...

Osmanlı Tarihi
11 ay önce