Kapat

Küçük Kaynarca Antlaşması (1774)

Ruslara karşı daha fazla mücadele etmenin faydasızlığı anlaşılınca 21 Temmuz 1774’de Küçük Kaynarca Antlaşması i...

Osmanlı Tarihi
5 ay önce

Dünyada ve Osmanlı Devleti’nde Demiryolları

Demiryolu Ulaşım sistemlerindeki gelişmeler, sanayi ile ilgili gelişmelere paralel olarak 19. Yüzyıl başlarından...

Osmanlı Tarihi
5 ay önce

Ziştovi Antlaşması ve Yaş Antlaşması

Ziştovi Antlaşması Sultan III. Selim tahta geçtiğinde Kırım’ı kurtarmak için başlayan Osmanlı-Rus, Avusturya sav...

Osmanlı Tarihi
5 ay önce

Kabakçı Mustafa Paşa İsyanı

Sultan Selim’in getirdiği yeniliklerden memnun olamayan bazı devlet adamları yeniçeri ağalarını kullanarak Nizam...

Osmanlı Tarihi
5 ay önce

Nizam-ı Cedid

İlk kez Nizam-ı Cedid kavramı, Viyana’ya elçi olarak gönderilen Ebubekir Ratip Efendi’nin padişaha sunduğu arz y...

Osmanlı Tarihi
5 ay önce

Osmanlı Devleti’nde İktisadi Anlayış

Osmanlı Devleti’nde iktisadi anlayış, Türk gelenekleri ve İslam kültürü temelinde yatmaktadır. Eski Türk devlet ...

Osmanlı Tarihi
6 ay önce

Karesioğulları’nın Osmanlı Hakimiyetine Geçişi

Karesi Beyi Yahşi Bey’in ölümünden sonra beylikte iç karışıklıklar meydana geldi. Demirhan Bey’in idaresinden me...

Osmanlı Tarihi
6 ay önce

Pelakanon (Eskihisar) Savaşı (1329)

Pelakanon (Eskihisar) Savaşı Osmanlı Devleti ile Bizans arasında 1329 yılında gerçekleşen savaş. Bizans imparato...

Osmanlı Tarihi
6 ay önce

Siyasette Meşrutiyet Aracı Olarak Rüyalar

Antik toplumlardan itibaren hemen her devirde rüyalar etkili bir meşrulaştırma aracı olarak görülür. Ateş ve ağa...

Osmanlı Tarihi
6 ay önce

Sultan Abdülmecit Dönemi (1839-1861)

II.Mahmut’un oğlu Abdülmecit, Avrupalı bir prens gibi yetiştirilmiş ve iyi derecede Fransızca bilen bir şehzadey...

Osmanlı Tarihi
6 ay önce

Osmanlı Devleti’nde Kapitülasyon ve Vakıfların Yeri

Osmanlı Devleti’ndeki kapitülasyon algısı yanlış anlaşılmıştır. Fransızlardan önce bu ticari imtiyazlar Venedik ...

Osmanlı Tarihi
6 ay önce

Osmanlı Devleti’nde Bayram

Osmanlı İmparatorluğunda bayramlar bazı törenlerle kutlanırdı. 3 günlük Ramazan Bayramına Iyd-i Said-i Fıtr, 4 g...

Osmanlı Tarihi
6 ay önce

Fikir Akımları

Osmanlı Devleti’nin Son Döneminde Görülen Fikir Akımları Batıcılık 1899’da İdarei cumhuriyet. Şehzadelere ...

Osmanlı Tarihi
6 ay önce

Londra Protokolü

İstanbul Konferansı’ndan bir sonuç alınamayınca Rusya yeni girişimlerde bulundu. 1877’de Avusturya ile Rusya bir...

Osmanlı Tarihi
7 ay önce

Bulgar İsyanı (1876)

Bulgarlar arasında Osmanlı Devleti’nden ayrılmak fikri 19. yüzyıl başlarında başlamıştı. 19. yüzyıl ortalarından...

Osmanlı Tarihi
7 ay önce

Hersek İsyanı

Hersek İsyanı görünüşte Hristiyanlardan bazılarının vergi vermemek için başlattıkları bir isyandır. İsyan kısa s...

Osmanlı Tarihi
7 ay önce

Karadağ İsyanı

18. yüzyıla gelindiğinde Karadağ üstündeki Rus etkisi artmıştı. Rusya’ya güvenen Karadağ Rusların teşvikiy...

Osmanlı Tarihi
7 ay önce

Maarifperver Padişah: Sultan II. Abdülhamit

Kravat Takan İlk Padişah Osmanlı Devleti’nin 34. Padişahı, 113. İslam halifesi Sultan II. Abdülhamid 21 Ey...

Osmanlı Tarihi
7 ay önce

Osmanlı Devleti Bahriye Teşkilatı

Osmanlı Devleti Deniz Teşkilatı Denizlerde Teşkilatlanma Başlıyor Osmanlı Devleti Bahriye Teşkilatı, kuruluş iti...

Osmanlı Tarihi
7 ay önce

Osmanlı’da Vakıflar

Osmanlı’da Vakıfların İşlevi Osmanlı’da Vakıflar çok mühüm bir işlev görürlerdi. Vakıf sistemi Osmanlı’dan önce ...

Osmanlı Tarihi
7 ay önce

Osmanlı Geri Hizmet Teşkilatı

Osmanlı Geri Hizmet Sistemi Osmanlı Devleti‘nin, teşkilat yapısı Avrupa’dan daha üstün, oldukça başarılı ve niza...

Osmanlı Tarihi
8 ay önce

Osmanlı Devleti’nde Vergiler

Osmanlı Devleti’nde vergiler  olağan ve olağanüstü vergiler olarak ayrılıyor. Olağan Vergiler Olağan Vergi...

Osmanlı Tarihi
8 ay önce

Tımar Sistemi

Tımar sistemine göre devlete sağlanan bir hizmet karşılığında, kişilere yıllık geliri 3.000-20.000 akçe arasında...

Osmanlı Tarihi
8 ay önce

Osmanlı Toprak Sistemi

Klasik Dönemde Osmanlı toprak sistemi; miri, vakıf ve mülk olmak üzere üçe ayrılırdı. Miri Arazi Osmanlı Devleti...

Osmanlı Tarihi
8 ay önce

Kutsal Yerler Savaşı

Hristiyanlar tarafından Kudüs ve çevresi kutsal sayılmaktaydı. Buralara hizmet etmek onlar için bir şerefti. Bu ...

Osmanlı Tarihi
8 ay önce

Süveyş Kanalı’nın Açılması

Süveyş kanalının Romalılar hatta daha eski dönemlerde var olduğu fakat sonraları dolarak kapandığı bazı kayıtlar...

Osmanlı Tarihi
8 ay önce
Cidde Olayları

Cidde Olayları (1858)

Cidde Olayları, Tanzimat Fermanı’na karşı Suriye’de yaşanan olaylar Cidde Olayları, Tanzimat ve Isla...

Osmanlı Tarihi
8 ay önce

Romanya’nın Kuruluşu

Romanya’nın Kuruluşu, 1856 Paris Antlaşması ile birlikte Eflak ve Boğdan’ın Osmanlı Devleti ile olan bağı sadece...

Osmanlı Tarihi
8 ay önce

Paris Barış Antlaşması (30 Mart 1856)

Kırım Savaşı’nı sonuçlandırmak için toplanan Paris Kongresi müttefik devletlerin katılımı ile çalışmalarına başl...

Osmanlı Tarihi
8 ay önce

Tanzimat Fermanı

Osmanlı Devleti karşısında cesaret alan Mısır valisi, Sultan ile anlaşmaya yanaşmadı. Sultan Abdülmecid Han, dev...

Osmanlı Tarihi
8 ay önce

Girit İsyanı

Fethedildiği günden itibaren inanç ve dillerini serbestçe kullanan Girit halkı Osmanlı Devleti’nin zayıflaması, ...

Osmanlı Tarihi
9 ay önce

Medrese Teşkilatı

Medreselerde müderrisin merkezde olduğu bir sistem hakimdi. Dersler aşağı medreselerde özet, yüksek medreselerde...

Osmanlı Tarihi
9 ay önce