Amasya Görüşmeleri

Amasya Görüşmeleri

Baskılara dayanamayan Damat Ferit Paşa istifa etti yerini Ali Rıza Paşa doldurdu. Onunla daha ılımlı ilişki ilişkiler kuruldu. Amasya Görüşmeleri 20-22 Ekim 1919 tarihleri arasında gerçekleşmiş. Mustafa Kemal, Bekir Sami Bey, Rauf Bey Temsil Heyetini Temsil ederken, Salih Paşa ve Naci Bey İstanbul hükümeti adına görüşmede bulunmuştu. Yapılan görüşmelerde şu konularda anlaşmaya varılmıştır:

  • İstanbul Hükümeti’nin Temsil Heyeti’nin bilgisi dışında herhangi bir barış anlaşması imzalamaması.
  • Mondros Mütarekesi ile belirlenmiş sınırların korunması.
  • Toplanacak meclis için seçimlerin serbestçe yapılması.

Salih Paşa görüşmelerde alınan kararları İstanbul’a pek kabul ettirememiş. Sadece Meclis’in açılması kararı kabul edilmiş. Bu görüşme ile resmi olarak İstanbul Hükümeti Anadolu’daki mücadeleyi tanımıştır. Temsil Heyeti’nin siyasi başarısı olarak kabul edilebilir. Görüşmelerden sonra Anadolu hareketine karşı çekingen davranan kişilerin ulusal mücadeleye yaklaşmasını sağlamış.

Ocak 1920’ de açılması planlanan Meclis-i Mebussan için seçimler yapılmış ve Kemalistler kazanmış bu durum milliyetçileri hem Anadolu’da hem de İstanbul’da güçlendirmiştir. İtilaf devletleri bu durumdan rahatsız olmuş yerine Ali Rıza Paşa istifaya zorlanarak yerine Salih Paşa kabinesi kurulmuş.

Benzer İçerikler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir