Amasya Genelgesi

Amasya Genelgesi Anadolu’daki ihtilalin başlangıç bildirisi de sayılan ve 22 Haziran 1919’da askeri ve sivil yöneticilere gönderilen genelgedir. Bu bildiride Kurtuluş Savaşı’nın gerekçesi, yöntemi ve amacını açıklanmıştır.


Amasya genelgesi

Mustafa Kemal, 13 Haziran 1919′ da Amasya ya geçti, Amasya’da Hacı Tevfik Efendi ile büyük bir kalabalık tarafından karşılandı. Burada Rauf Orbay, Refet Bey, Ali Fuat Beyin katılımlarıyla 21/22 Haziran gecesi Abbas Bey’e bir genelge yazdırılır ve Kolordu ve tümen komutanlarına gönderilir. Ayrıca valilikler bu durumdan haberdar edildi. Amasya Genelgesi olarak bilinen bu metin ile Milli Mücadele programı ilk defa ortaya konularak mücadelenin amacı, yöntemi ve gerekçesi açıklandı. Ayrıca bu metinde milli egemenlikten bahsedilmiş ve milli iradeye dayalı bir devletin kurulacağı satırlarda gizli bir şekilde ifade edilmiştir. Bu metin Anadolu’daki ihtilalin başlangıç bildirgesi olarak yorumlamıştır.

Amasya Genelgesi Maddeleri

  1. Yurdun bütünlüğü, ulusun bağımsızlığı tehlikededir.
  2. İstanbul Hükümeti, üzerine aldığı sorumluluğu yerine getirememektedir Bu hal, milletimizi âdeta yok olmuş göstermektedir.
  3. Milletin istiklâlini, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.
  4. Milletin içinde bulunduğu bu duruma göre harekete geçmek ve haklarını yüksek sesle cihana işittirmek için her türlü tesir ve denetimden uzak milli bir heyetin varlığı zaruridir.
  5. Anadolu’nun her bakımdan emniyetli yeri olan Sivas’ta bir kongre toplanacaktır.
  6. Bunun için her ilden milletin güvenini kazanmış üç temsilcinin mümkün olduğu kadar çabuk yetişmek üzere yola çıkarılması gerekmektedir Bu temsilciler, Müdafaa-i Hukuk, Redd-i İlhak cemiyetleri ve belediyeler tarafından seçilecektir.
  1. Her ihtimale karşı, bu meselenin bir milli sır halinde tutulması ve temsilcilerin, lüzum görülen yerlerde, seyahatlerini kendilerini tanıtmadan yapmaları lazımdır.
  1. Doğu illeri için, 10 Temmuz’da Erzurum’da bir kongre toplanacaktır Bu tarihe kadar diğer illerin temsilcileri de Sivas’a gelebilirlerse; Erzurum Kongresi’nin üyeleri, Sivas genel kongresine katılmak üzere hareket edecektir.