2. Mahmut

II. Mahmud
2. Mahmut

Kabakçı Mustafa isyanını bastırmak için tuna cephesi komutanı İstanbul a gelip güvenliği sağlamıştır ancak 3. Seliminin öldürülmesine mani olamamıştır fakat şehzade 2. Mahmut’u kurtarıp padişah ilan etmiştir akabinde Sekbanı Cedit adında ordu kurduruyor. Bozulan padişah otoritesini eski haline sokmak için ülke içinde güç ve nüfus sahibi olan ayanlar ile Kâğıthane’de toplantı düzenlemişse de 2. Mahmut ve ayanlar pek sıcak bakmamıştır 4 ayan tarafından imzalanmış diğerleri bağımsızlıklarının daralacağını düşündükleri için askerlerini alıp geri dönmüşlerdir. 2 Mahmut merkezi otoriteyi sağlamak için öncekilerin yaptığı gibi merkezden değildi işe eyaletlerden başlamıştır neticede mısır ve mora haricinde başarılıda olmuştur. İyice güçlenen 2. Mahmut Avrupa sisteminde bir ordu kuracağını ve kapıkulu ocağını tasfiye edeceğini söylemesinin ardından yeniçeriler bir kez daha isyan ettiler yarım saatlik bir top atışı ile son isyanları sonlanmış oldu.  Bu olay tarihe Vakayı Hayriye olarak geçti.

Benzer İçerikler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir